Inspekcja łopaty wirnika

Łopaty wirnika są ważnym elementem turbiny wiatrowej. Regularne inspekcje są niezbędne w celu wykrywania i monitorowania uszkodzeń.

Uszkodzenia w zależności od ich natury i wielkości mogą przyczyniać się do obniżenia wydajności turbiny wiatrowej, spowodować zaburzenia aerodynamicznej natury łopaty czy powodować nadmierny hałas. Występuje szereg przyczyn powstawania defektów (transport, błędy fabryczne, instalacja, wpływy środowiskowe i wiele innych) a ich poprawne rozpoznanie pozwala na uniknięcie następstw zaś szybka naprawa na minimalizowanie kosztów.

Wykonujemy profesjonalne inspekcje łopaty wirnika oraz głęboką analizę uszkodzeń wraz z oszacowaniem kosztów i czasu trwania potencjalnej naprawy.

  • Wykorzystujemy najnowsze metody analizy.
  • „Zapalne” miejsca testujemy z wykorzystaniem technik „NDT” , w szczególności kładziemy nacisk na szkielet łopaty
  • Dodatkowo przeprowadzamy test zainstalowanego piorunochronu w celu określenia jego kondycji wykorzystując zgodny z europejskimi standardami sprzęt oraz sprawdzamy kanały odprowadzające wodę.
  • Analizujemy wszystkie rodzaje łopat (bez względu na ich długość), przed zainstalowaniem (na ziemi) jak również zainstalowane (pracujące), wewnątrz i na zewnątrz.
  • Inspekcje gwarancyjne i pogwarancyjne.

Inspekcja zakończona jest czytelnym raportem sporządzanym przez zespół ekspertów w oparciu o nasze doświadczenie i wiedzę z tego zakresu zaś raport wysyłany jest błyskawicznie do naszego klienta.